SIAM INVERTER

สยามอินเวอร์เตอร์

Get Adobe Flash player

รับซ่อม Controller Board บอร์ดควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมซึ่งบางชิ้น ออกแบบมาเฉพาะกับเครื่องจักรในรุ่นนั้น ๆ ทั้งมีราคาแพง บางรุ่นเมื่อเครื่องเก่าไป ก็จะหาอะไหล่ได้ยากตามไปด้วย ทำให้เกิดปัญหากับการผลิตเพราะเครื่องจักรบางตัวอาจจะต้องทิ้งไปถ้าหาแผงควบคุมต่าง ๆ มาทดแทนไม่ได้ การซ่อมก็ช่วยแก้ปัญหาท่านได้ในระดับนึ่ง ทั้งยังช่วยลดต้นทุนของท่านได้