SIAM INVERTER

สยามอินเวอร์เตอร์

Get Adobe Flash player
');

บริษัท สยามอินเวอร์เตอร์ จำกัด รับบริการ ตรวจเช็ค ซ่อมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ดีซีคอนเวอร์เตอร์(DC Converter) เซอร์โวไดร์ (Servo Drive) เซอร์โวมอเตอร์ สเตปปิ้งไดร์(Stepping Drive) สเตปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมให้บริการงานซ่อมทั้งในและนอก สถานที่ รับบริการซ่อมทุกยี่ห้อ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ของลูกค้า ทางบริษัท สยามอินเวอร์เตอร์ จำกัด มีบริการรถรับส่งเครื่องซ่อม และทำการตรวจเช็ค สรุปอาการเสีย ประเมินราคาซ่อมก่อนทุกครั้ง