SIAM INVERTER

สยามอินเวอร์เตอร์

Get Adobe Flash player

รับซ่อมเครื่อง High Frequency Machine สนามไฟฟ้าความถี่สูงถูกนำมาใช้งานในงานเชื่อม (High Frequency Welding Machine) และ งานทำความสะอาดและจัดเตรียมพื้นผิววัสดุ (Corona treatment System) นอกจากจะทำความสะอาดพื้นผิวแล้วยังระเบิดผิวให้เกิดรูพรุน เมื่อนำไปใช้ในการทำสีการติดกับวัสดุอื่นจะทำให้เกิดการยึดติดได้ดีมากยิ่งขึ้น ในงานให้ความร้อนหรืออบวัสดุต่าง ๆ ซึ่งข้อดีของการใช้สนามไฟฟ้าความถี่สูงจะใช้เวลาที่น้อยกว่า รวมทั้งประหยัดพลังงานและการสูญเสียได้มาก

การใช้แรงดันที่สูง และความถี่ที่สูง ถ้าเกิดการลัดวงจรทางด้านโหลดถ้าไม่มีวงจรป้องกันที่ดี อาจทำให้เครื่องเสียหายได้ง่าย ในการซ่อมต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจการทำงานอย่างดี เพราะเป็นเครื่องที่มีอันตราย มากพอสมควรทั้งในขั้นตอนการซ่อมและทดสอบ